Srpski Engleski
0.00
Vi se nalazite ovde > Naslovna  >  Karijera

Karijera

U našem sistemu vrednosti najviše su rangirani oni resursi koji pružaju dodatnu vrednost, a koju ni jedna infrastruktura ni tehnologija nisu u mogućnosti da pruže. To su ljudi.

Zato naš Sektor ljudskih resursa predstavlja značajan deo Sistema i svakoga dana radi na tome da svaki od 350 zaposlenih može sa zadovoljstvom da kaže da voli ono što radi.

To je Sektor koji nam omogućava da imamo ljude sa kojima ostali sektori održavaju naša obećanja, ona kojima rafiniranim i zahtevnim konzumentima i klijentima nudimo beskompromisno najbolje.

Kako bi ovo duboko uverenje o ljudima, našu misiju i viziju mogli svakodnevno da pretvaramo u nezaustavljivu SILBO energiju, naš HR sektor se rukovodi najsavremenijim metodološkim principima u sistemu upravljanja ljudskim resursima čiji su najznačajniji interpersonalni elementi razgovor i smeh.

Fokus aktivnosti u svakom od ovih delova je dugoročna saradnja sa zaposlenima sa uvek prisutnim povećanjem motivacije, neprestana formalna i neformalna edukacija, unapređenje efikasnosti i sveukupne uspešnosti kompanije, i permanentno unapređenje zadovoljstva zaposlenih.

Ovako struktuiranim pristupom obezbeđujemo i povećavamo pouzdanost ljudi među sobom i lično samopouzdanje, strukturu i jasnost ciljeva i uloga u grupi, svrhu i značaj rada za svakog člana tima, uticaj koji ljudi imaju i dele u uverenju da rade sa svrhom i da njihova dela utiču na veće i šire dobro, i psihološku sigurnost kroz uverenje svakog našeg zaposlenog da se može osećati pouzdano u preuzimanju interpersonalnih rizika.

I ovde se naš krug u priči o ljudima i korporativnoj kulturi završava. Naši lideri brinu o našim ljudima iz kojih proizilaze novi lideri, nove ideje, nove energije, novi klijenti i novi svetovi… A sve počinje od jedne milje više u ljudima.