Srpski Engleski
0.00
Vi se nalazite ovde > Naslovna  >  Logistika  >  Magacinski kompleks

Magacinski kompleks

Silbo Logistics poseduje magacinski kompleks sa 20.000 paletnih mesta koji se prostire na 15.000m2 u centralnom distributivnom centru u Beogradu i mreži cross-docking platformi na teritoriji Republike Srbije.

Kompleks poseduje IFS Logistics sertifikat, veterinarski broj, registrovan je za reexport i izvoz u zemlje CEFTA, poseduje informacioni sistem (WMS, Warehouse Management System) poslednje generacije i kapacitet za skladištenje prehrambenih proizvoda u tri različita temperaturna režima. U toku je postupak za registraciju magacina za reexport i izvoz robe u zemlje EU.

Pored skladištenja za potrebe naše matične kuće klijentima nudimo celokupan spektar magacinskih usluga, i to:

  • Skladištenje robe u transportnoj ambalaži ili rasutom stanju;
  • Manipulacija robe sa uključenjem iste u dalji transport, proizvodnju, distribuciju ili potrošnju;
  • Komisioniranje robe koje obuhvata sve aktivnosti koje prate izdvajanje traženog asortimana prema vrsti i količini kroz paketno ili komadno komisioniranje;
  • Deklarisanje robe koje predstavlja proces identifikacije (obeležavanja) robe radi dalje distribucije. Osvojenim tehnologijama i metodologijama u mogućnosti smo da vršimo uslužnu štampu deklaracija prema prethodno dostavljenim informacijama od klijenta (u uskoj kooperaciji sa SILBO marketing sektorom) ili uslugu etiketiranja (lepljenja) već odštampanih i dostavljenih deklaracija od strane klijenta;
  • Prepakivanje robe kroz koje pripremamo robu za distribuciju na željeni i potreban način. Naše metodologije su primenjive u slučajevima promocijskog prepakivanja (npr. 2+1 gratis), u povezivanju dva različita artikla (npr. 1+1) za prodajne akcije, u uobličavanju novog artikla od nekoliko postojećih proizvoda, kao i za slučajeve prepakivanja robe pristigle u kontejnerima na palete ili prepakivanje tovara sa neadekvatnih (polomljenih) ili neadekvatnih (ne-EUR) paleta na primerene formate.

Svaka faza u svim procesima skladištenja i magacinskih usluga je kontrolisana kroz WMS informacioni sistem koji omogućava planiranje i optimizaciju iskorišćenosti magacinskog prostora, praćenje kretanja robe putem integrisanih bar-kod skenera, transparentnost i raspoloživost informacija, kao i izveštavanje sa analitikom.